Logo - AZP Brno s.r.o.

všeobecné informácie
všeobecné informácieVšeobecné informácie

Ochrana údajov:

Spoločnosť AZP Brno s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje získané pri komunikácii s Vami sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Vami a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (poskytnutie mena a adresy dodania).

Aktuálnosť údajov:

Všetky zverejňované údaje majú iba informatívny charakter a nemôžu byť použité ako dôkazný materiál. AZP Brno s.r.o. nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť poskytovaných informácií.

Autorská práva:

Držiteľom autorských práv k textom, obrázkom, grafike, zvukom, animáciám a videosekvenciám, použitým na týchto webových stránkach i k ich usporiadaniam je spoločnosť AZP Brno s.r.o. Ich napodobovanie, poskytovanie ďalej alebo iné využitie je možné len so súhlasom AZP Brno s.r.o.

Ochranné známky:

Ak nie je uvedené inak, podliehajú všetky ochranné známky zobrazené na týchto webových stránkach, právnej ochrane v prospech spoločnosti AZP Brno s.r.o.© 2008-2016 AZP Brno s.r.o.